Tvůrčí psaní pro každého | Markéta Dočekalová

Tvůrčí psaní pro každého 


Více než půl kila rad, tipů a informací!

Agentura Mám Talent, s.r.o.
Kurzy tvůrčího psaní Markéty Dočekalové
Facebook - Markéta Dočekalová
pevná šitá vazba
13,7cm x 20,6cm
376 stran
ISBN 978-80-906506-0-2
 
SOUTĚŽ!
1) Kupující si na stránkách www.marketa-docekalova.cz objedná libovolný počet kusů knihy Tvůrčí psaní pro každého, 1. díl.
2)
V objednávce uvede do kolonky "kód pro slevu" e-mailovou adresu a celé jméno i příjmení toho, kdo mu knihu ke koupi doporučil.
3)
Na základě zaslané faktury kupující objednávku uhradí.
4)
Jakmile je objednávka uhrazena, bude na zadanou e-mailovou adresu odesláno hlášení o získání 1 bodu za každou zakoupenou knihu. Zakoupí-li tedy kupující například 4 kusy, získává ten, kdo koupi doporučil, 4 body.
5)
E-mailová adresa, která takto za dané období nasbírá nejvíce bodů, stává se vítězem soutěže a její držitel bude e-mailem informován, že se stal vítězem a vyhrál hodinovou osobní konzultaci s lektorkou tvůrčího psaní, Mgr. Markétou Dočekalovou.
6)
Všichni kupující, kterým vítěz koupi knihy doporučil a kteří si knihu skutečně zakoupili, získávají dvouhodinový skupinový kurz zdarma. (Příklad: Pepa Novák celkem doporučil koupi 10 lidem, kteří si knihu skutečně zakoupili a Pepa se tak díky nim stal vítězem. Získává tedy hodinovou konzultaci zdarma a na této konzultaci se lektorka věnuje jen a výhradně jemu, nikdo jiný není přítomen. Kupující, kterým Pepa koupi knihy doporučil a kteří mu koupí knihy dopomohli k získání hlavní ceny, získávají zdarma dvouhodinový kurz pro začátečníky na téma: “Jak vymyslet nezapomenutelné postavy ve vašem příběhu.” Tohoto kurzu se tedy bude účastnit 10 lidí, kterým Pepa doporučil koupi knihy a oni si knihu skutečně zakoupili.
Termín kurzu stanovuje lektorka a výhercům ho oznámí minimálně 30 kalendářních dnů před datem konání. Kurz se koná v Praze a dopravu do kurzu / z kurzu si hradí každý účastník sám.
7) Pokud nejvíce bodů získá větší počet soutěžících, pak vítězem se stává ten soutěžící, který dosáhl tohoto počtu bodů z časového hlediska nejdříve, tedy jako první. Datem rozhodným pro připsání bodu za doporučenou knihu je datum připsání platby na účet (aby při rovnosti počtu bodů nevznikla pochybnost, kdo nasbíral body dříve).
8) Do soutěže budou zařazeny jen ty objednávky, které budou skutečně uhrazeny.
9) Účastí v soutěži dává soutěžící i kupující souhlas k použití svého jména a podobizny (fotografie) při propagaci knihy Tvůrčí psaní pro každého.
10) Do soutěže budou zařazeny jen objednávky zaslané přes web www.marketa-docekalova.cz Objednávky zaslané jinými kanály se soutěže zúčastnit nemohou.
Chcete osobně poznat autorku knihy

„Tvůrčí psaní pro každého"

a poradit se s ní o čemkoliv z oblasti tvůrčího psaní?
Pravidla a jak postupovat:
Teď máte šanci získat nejen hodinovou osobní konzultaci s autorkou knihy, ale také dvouhodinový kurz tvůrčího psaní úplně ZDARMA!
Hodinovou osobní konzultaci s Mgr. Markétou Dočekalovou vyhraje ten (dále jen soutěžící), kdo v období od 23. ledna 2017 do 30.6. 2017 doporučí knihu ke koupi co možná největšímu počtu zákazníků (dále jen kupující), přičemž se počítají jen ti doporučení kupující, kteří knihu skutečně objednají a následně ji také zaplatí (tedy zakoupí).

Za každého takového kupujícího získává soutěžící 1 bod.
(Informaci o získání bodu obdrží soutěžící na svou e-mailovou adresu.)
Soutěžící, který získá ve stanoveném časovém období největší počet bodů,
vyhrává hodinovou osobní konzultaci zdarma!
Bez odměny ovšem nezůstanou ani kupující.
Ti mohou vyhrát KURZ TVŮRČÍHO PSANÍ ZDARMA!
Čtěte pozorně dál!